AUDI AG - Logo

Social Media

Graphic
Društvene mreže
ENVY Project - Social Media

Korištenjem lokacijski usmjerenog social media marketinga, istražili smo ​​potpuno novi teritorij s AUDI AG kako bi pružili kvalitetan online sadržaj za više od 420 Audi trgovaca.

ENVY Project - Social Media - Image 1
ENVY Project - Social Media - Image 1
close
ENVY Project - Social Media - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Social Media - Image 3

Na temelju glavnog editorijala od strane Audia, stvaramo Facebook sadržaj namijenjen za mrežu trgovaca koji surađuju s Audijem kao dio Audi cijelokupnog marketinškog mixa. Kako bi uspjeli u tom konceptu mi koristimo širok spektar mogućnosti koje nam Facebook pruža: od slika i videa do Carousel oglasa pa sve do Cinemagraph postova. Ciljna skupina koju predlažemo, također i tekstovi za oglašavanje biti će u skladu s cijelokupnom strategijom i content planom. Teme i vizuali koje podupiru prodaju i poslijeprodajne aktivnosti uvijek su u skladu s potrebama trgovaca i njihovih potencijalnih kupaca. Kroz video sadržaj trudimo se informirati i objasniti trgovcima osnove platforme i Social Media Marketing, te im omogućiti da zajedno s Audijem teže prema trgovini preko društvenih mreža i digitalnih kanala.

ENVY Project - Social Media - Image 2
close
ENVY Project - Social Media - Image 4
AUDI AG - Logo

Social Media

Graphic
Društvene mreže
ENVY Project - Social Media
close
ENVY Project - Social Media - Image 1

Korištenjem lokacijski usmjerenog social media marketinga, istražili smo ​​potpuno novi teritorij s AUDI AG kako bi pružili kvalitetan online sadržaj za više od 420 Audi trgovaca.

Na temelju glavnog editorijala od strane Audia, stvaramo Facebook sadržaj namijenjen za mrežu trgovaca koji surađuju s Audijem kao dio Audi cijelokupnog marketinškog mixa. Kako bi uspjeli u tom konceptu mi koristimo širok spektar mogućnosti koje nam Facebook pruža: od slika i videa do Carousel oglasa pa sve do Cinemagraph postova. Ciljna skupina koju predlažemo, također i tekstovi za oglašavanje biti će u skladu s cijelokupnom strategijom i content planom. Teme i vizuali koje podupiru prodaju i poslijeprodajne aktivnosti uvijek su u skladu s potrebama trgovaca i njihovih potencijalnih kupaca. Kroz video sadržaj trudimo se informirati i objasniti trgovcima osnove platforme i Social Media Marketing, te im omogućiti da zajedno s Audijem teže prema trgovini preko društvenih mreža i digitalnih kanala.

ENVY Project - Social Media - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Social Media - Image 2
ENVY Project - Social Media - Image 3
ENVY Project - Social Media - Image 4
close
ENVY Project - Social Media - Image 2
AUDI AG - Logo

Social Media

Graphic
Društvene mreže
ENVY Project - Social Media
close
ENVY Project - Social Media - Image 1

Korištenjem lokacijski usmjerenog social media marketinga, istražili smo ​​potpuno novi teritorij s AUDI AG kako bi pružili kvalitetan online sadržaj za više od 420 Audi trgovaca.

ENVY Project - Social Media - Image 1

Na temelju glavnog editorijala od strane Audia, stvaramo Facebook sadržaj namijenjen za mrežu trgovaca koji surađuju s Audijem kao dio Audi cijelokupnog marketinškog mixa. Kako bi uspjeli u tom konceptu mi koristimo širok spektar mogućnosti koje nam Facebook pruža: od slika i videa do Carousel oglasa pa sve do Cinemagraph postova. Ciljna skupina koju predlažemo, također i tekstovi za oglašavanje biti će u skladu s cijelokupnom strategijom i content planom. Teme i vizuali koje podupiru prodaju i poslijeprodajne aktivnosti uvijek su u skladu s potrebama trgovaca i njihovih potencijalnih kupaca. Kroz video sadržaj trudimo se informirati i objasniti trgovcima osnove platforme i Social Media Marketing, te im omogućiti da zajedno s Audijem teže prema trgovini preko društvenih mreža i digitalnih kanala.

ENVY Project - Social Media - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Social Media - Image 2
close
ENVY Project - Social Media - Image 3
ENVY Project - Social Media - Image 6
ENVY Project - Social Media - Image 4
ENVY Project - Social Media - Image 5
AUDI AG - Logo

Social Media

Graphic
Društvene mreže
ENVY Project - Social Media
ENVY Project - Social Media - Image 1

Korištenjem lokacijski usmjerenog social media marketinga, istražili smo ​​potpuno novi teritorij s AUDI AG kako bi pružili kvalitetan online sadržaj za više od 420 Audi trgovaca.

ENVY Project - Social Media - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
close
close
ENVY Project - Social Media - Image 2
ENVY Project - Social Media - Image 4

Na temelju glavnog editorijala od strane Audia, stvaramo Facebook sadržaj namijenjen za mrežu trgovaca koji surađuju s Audijem kao dio Audi cijelokupnog marketinškog mixa. Kako bi uspjeli u tom konceptu mi koristimo širok spektar mogućnosti koje nam Facebook pruža: od slika i videa do Carousel oglasa pa sve do Cinemagraph postova. Ciljna skupina koju predlažemo, također i tekstovi za oglašavanje biti će u skladu s cijelokupnom strategijom i content planom. Teme i vizuali koje podupiru prodaju i poslijeprodajne aktivnosti uvijek su u skladu s potrebama trgovaca i njihovih potencijalnih kupaca. Kroz video sadržaj trudimo se informirati i objasniti trgovcima osnove platforme i Social Media Marketing, te im omogućiti da zajedno s Audijem teže prema trgovini preko društvenih mreža i digitalnih kanala.

ENVY Project - Social Media - Image 5
ENVY Project - Social Media - Image 2
ENVY Project - Social Media - Image 3
ENVY Project - Social Media - Image 6
 
 

Newsletter

Za koji se newsletter želite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter želite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter želite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter želite prijaviti?

envy envy my people envy my music